Úlohou tohto návodu je oboznámiť spotrebiteľa so základnými vlastnosťami nábytku a jeho správnym ošetrovaním. Na životnosti nábytku sa nepodieľa len výrobca tým, aký materiál  na výrobok použil, ako tento spracoval a pod., ale tiež samotný spotrebiteľ.

Návod na ošetrovanie

Hlavné vplyvy pôsobiace na nábytok negatívne

Na nábytok všetkého druhu, t. j. nábytok drevený, kovový, čalúnený pôsobia negatívne tieto vplyvy:

 • vlhkosť, voda, nadmerné sucho
 • sálavé teplo
 • slnečné žiarenie
 • nesprávne umiestnenie a postavenie
 • mechanické vplyvy
 • preťaženie a nevhodné používanie
 • neodborná manipulácia pri doprave
 • nesprávna montáž v byte

Čalúnené časti nábytku

Poťahové textílie, určené na poťahy na nábytok pre bytové, spoločenské a pracovné interiéry sú z prírodných, syntetických materiálov, alebo ich kombináciou, rôznymi výrobnými technológiami − všívané, preplietané, pletené a chemicky pojené.

Vzhľadom k vysokým úžitným vlastnostiam poťahových textílií je potrebné sa riadiť pri ošetrovaní týmito pokynmi:

 • zabrániť násilnému mechanickému poškodeniu textílií (zátrhy ostrými predmetmi). Takého poškodenie nie je možné opraviť tak, aby oprava nenarušila pôvodný vzhľad výrobku,
 • v maximálnej miere obmedziť znečistenie textílií tukmi, ovocnými šťavami, nadmerným potením a pod.,
 • obmedziť vplyv priamo slnečného žiarenia, svetlo zapríčiňuje zmenu farebných odtieňov, čím sa znižuje estetická úroveň výrobku,
 • nevystavovať vplyvu priameho sálavého tepla hlavne textílie, v ktorých sú použité syntetické vlákna.

Poťahové textílie vyžadujú zvýšenú pozornosť pri bežnej údržbe a preto je potrebné ich zbavovať prachu pravidelným odsávaním. Vzhľadom k tomu, že pod tkaninou je čalúnnická výplň, nepoužívať zásadne na čistenie chemické rozpúšťadlá (trichlóretylén, acetón, benzín a pod.)

Drevené časti nábytku

 • chrániť pred znečistením a inými škodlivými vplyvmi, ako napr. príliš vlhké prostredie, priame slnko, vplyv teploty z tepelných telies,
 • prach odstrániť mäkkou flanelovou prachovkou,
 • obnovenie lesku prevádzať leštenkou DIAVA alebo RENOVA, pri mate doporučujeme použiť prípravok COLORMAT.

Postupovať presne podľa návodu, ktorý je uvedený na zakúpenom prípravku.

Materiály používané na zhotovenie drevených častí neznášajú vlhkosť, a preto je dôležité, aby nábytok neprichádzal do styku s vodou, či už priamo alebo umiestnením nábytku do vlhkého bytu. Dôsledok vlhkosti sa prejaví najmä porušením lakového filmu na nábytku. Nedoporučuje sa čistenie vyklepávaním z dôvodu možnosti poškodenia výplňového materiálu.

Čistenie sa prevádza iba šampónovaním výhradne penou, vytvorenou zo saponátových prostriedkov (Tep, Rekord, Sapon, Sintex, Peršan, Korolan).

Saponátové prostriedky používať podľa návodu výrobcu. Po odstránení prachu z poťahových textílií nanášať penu ľahko sapon-kefkou, alebo špongiou krúživými pohybmi na povrch poťahu. Dbať na to, aby sa roztok nevtlačoval do tkaniny a nepremáčal ju. Potom stierať penu opäť krúživými pohybmi (alebo jedným smerom u plyšových typov – po vlase) vyžmýkanou handrou. Po úplnom uschnutí dôkladne vysať vysávačom. Ošetrovanie a udržiavanie pletených poťahových textílií s vlasovým povrchom – 100 % PES spočíva predovšetkým v pravidelnom odsávaní prachu.

Čistenie sa prevádza zásadne suchou penou bežnými saponátovými prostriedkami. Pri výrobe týchto poťahových materiálov je prevádzaná antistatická úprava, ktorá vplyvom ošetrovania nepôsobí trvale. K čiastočnému obnoveniu antistatickej úpravy je možné použiť prípravky v sprejoch (LANA, FIBRAVIL, ANITA).

Za vadu netreba považovať mierne otlačenia, lesky a deformácie vlasu textílie.

 

UPOZORNENIE

Na drevené i kovové nohy odporúčame nalepiť filcové podložky!

Zabráni sa tak možnému vŕzganiu sedacej súpravy

pri styku s tvrdou podlahou a poškriabaniu podlahy.

Facebook

Instagram

Potrebujete poradiť?